Dİllər
Dərnəgül İş Mərkəzi-Minera Group birgə əməkdaşlıq

Qeyrİ - yaşayış komplekslərİ

Dərnəgül İş Mərkəzi-Minera Group birgə əməkdaşlıq

Geriyə
Eksteryer